Menü Kapat

Bilimsel Toplantılar

ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR

 1. “İslam ve Kadın Paneli” (Oturum Başkanı), 08 Mart 2017, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi, Etimesgut.
 2. “Ahmet Naim’in Ahlak Anlayışı”, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın 22-23 Ekim 2016 tarihlerinde Düzce’de düzenlemiş olduğu “Son Dönem Osmanlı Mütefekkirleri ve Ahlâk Anlayışları” konulu tartışmalı ilmî toplantı.
 3. “Divan-ı Hikmet’in Ahlak Metafiziği Açısından Değerlendirilmesi”, 26-28 Eylül 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Sempozyumu”.
 4. “Uluslararası İpek Yolu’nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni” (Oturum Başkanı), 3-4 Mart 2016, Milli Kütüphane, Ankara.
 5. “Ortadoğu’da Şiddet Sarmalı ve Müslümanların Geleceği: Işid Kurgu mu Gerçek mi Paneli” (Oturum Başkanı), 15 Kasım 2014, Ankara, Milli Kütüphane Konferans Salonu.
 6. Din Dili Çalıştayı, (Oturum Başkanı ve Müzakereci), 25-26 Nisan 2014, İstanbul, KURAMER.
 7. “Nevzat Kösoğlu’nda Medeniyet Kurucu İki Unsur: İman ve Amel”, 22 Mart 2014, Ankara: Türk Ocakları Genel Merkezi, “Kültür Hayatımızda Nevzat Kösoğlu Sempozyumu”.
 8. “Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi: Temel Tartışmalar ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı”, 02 Mart 2014, Ankara, Türk Ocakları Genel Merkezi (Düzenleyici ve konuşmacı).
 9. Kur’an Çalıştayı, (Konuşmacı), 28 Şubat – 01 Mart 2014, İstanbul, KURAMER.
 10. “Türkiye’de Alevilik/Bektaşilik ile İlgili Temel Tartışmalar ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı”, 15 Şubat 2014, Ankara, Türk Ocakları Genel Merkezi (Düzenleyici ve konuşmacı).
 11. “Din ve Kültür İlişkisi Üzerine” (Açılış Bildirisi), 25-27 Ekim 2013 tarihleri arasında Giresun’da düzenlenmiş olan “Geçmişten Günümüze Giresun’da Dînî ve Kültürel Hayat Sempozyumu – I.
 12. Kur’an Çalıştayı, (Konuşmacı), 10 Mayıs 2013, saat 14.00, İstanbul, KURAMER.
 13. “Değerin Mahiyeti/Neliği Üzerine”, 16-18 Kasım 2012 – İstanbul, Değerler Eğitim Merkezi tarafından düzenlenmiş olan “II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu”.
 14. “Medeniyetler Diyaloğunu Mümkün Kılan Etik Değerler Üzerine”, 27-28 Eylül 2012 – Bakü, Türk Felsefe Derneği’nin Azerbaycan Felsefe ve Sosyal-Siyasi Bilimler Derneği ile düzenlediği Felsefi Diyalog: Yeni Bakışlar adlı Sempozyum.
 15. “Etik Üzerine Felsefi Bir değerlendirme”, Etik Toplantısı, 29 Mayıs 2012, Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı.
 16. “Şahin Gürsoy ve Türkiye Aleviliği”, Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset Sempozyumu, 03 Mayıs 2012, Gazi Üniversitesi.
 17. “Din Eğitimi”, Modernleşme Sürecinde Din-Devlet Toplum İlişkileri Çalıştayı, 05-06 Mayıs 2012, Gerede/Esentepe.
 18. Türk Kültürünün Gelişme Çağları II: X-XIII. Yüzyıllarda Merkezi Avrasya’dan Ön Asya’ya Yeni Açılımlar Sempozyum [Düzenleme Kurulu üyesi ve Oturum başkanı], 18- 22 Nisan 2012, Türkistan/Kazakistan.
 19. “Atatürk’ün Din Yorumu Üzerine”, 7. Uluslararası Atatürk Kongresi, 17-22 Ekim 2011, Üsküp-Manastır, Makedonya.
 20. Türk Kültürünün Gelişme Çağları: Başlangıç ve Yazıtlar Çağı: Uluslararası katılımlı Bilimsel Toplantı, 12-21 Ağustos 2011, Ulanbator/Moğolistan, [[Düzenleme Kurulu üyesi; Türk Dil Kurumu ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Moğolistan Millî Üniversitesiyle iş birliği içerisinde düzenlenmiş olan toplantı]
 21. “Genetik Uygulamalarda Temel Ahlaki Tartışmalar”, (Arş Gör. Emine Göçer ile birlikte): Modern Çağda Ahlak Sempozyumu, 07-08 Mayıs 2010, Konya.
 22. “Modern Tartışmaların Işığında İslam Vahyi”, İslamiyet ve Hıristiyanlıkta Vahiy Uluslar arası Bilimsel Toplantı, 24-25 Ekim 2009, Ankara.
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Çalıştayı, 14–15 Şubat 2009, Kızılcahamam-Ankara.
 23. Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu: Uluslar arası İbn Rüşd Sempozyumu, 09–10 Ekim 2008, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas.
 24. 21. Yüzyılda İslam Dünyasının Geleceği konulu bilimsel toplantı, 10 Ekim 2008, Sivas İlim Kültür ve Sanat Derneği’nin Sivas Ticaret Sanayi Odası Toplantı Salonu.
 25. Ahlak Çalıştayları, 04 Mayıs, 01 Kasım ve 30 Kasım 2008 tarihlerinde müzakereci; 01 Haziran 2008 tarihli çalıştayda konuşmacı, İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), İstanbul.
 26. “On Doing Islamic Theology in Europe”, The Resurgence of Religion in Europe [ESITIS Conference, 2007], 11-13 April 2007, Fircroft Centre, Selly Oak, Birmingham,
 27. Türkiye Dinler Tarihi Derneği ile International Association for the History of Religion’un birlikte düzenledikleri Sekülerleşme ve Dinî Canlanma [Secularism and Religious Resurgence in Prospect and Retrospect, 22-23 Ekim 2007, Ankara: Başkent Öğretmenevi] bilimsel toplantıda Müzakereci.
 28. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenmiş Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı-II [16- 18 Kasım 2007, Patalya Otel – Kızılcahamam – Ankara] toplantısında Konuşmacı.
 29. Misyonerliğin Dünü ve Bugünü Sempozyumu, 3-4 Haziran 2006, Eyüp – İstanbul.
 30. İslam Ahlakı ve Sevgi Sempozyumu, 11-12 Nisan 2006, Elazığ.
 31. “Çalışma Hayatımızın Problemleri Üzerine”, İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu, 25-27 Kasım 2005, İzmir.
 32. “Klasik İslam Kelam Düşüncesinde Ahlâk Anlayışı“, İnsan Onurunun İslam ve Hıristiyan Geleneklerindeki Temelleri Sempozyumu, 03-04 Ekim 2005, Ankara.
 33. Küreselleşme Karşısında Değerlerimiz Sempozyumu, 3-4 Haziran 2005, Ankara.
 34. Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı, 07-09 Nisan 2005, Malatya.
 35. “Küreselleşme ve Din”, Din, Kültür ve Çağdaşlık Sempozyumu, 01-03 Mayıs 2004, İzmir.
 36. “Din Görevlisinin Yetiştirilmesindeki Problemler”, Camiler ve Din Görevlilerinin Sosyal Hayattaki Yeri konulu bilimsel toplantı, 02.10.2003, Ankara.
 37. “The Relationship Between Technology and Religion in the process of Cultural Interaction: Modern Turkey as an Example”, ‘Transforming
 38. Traditions in the Interplay of Religion and Media’ Sempozyumu, 10-13 Temmuz 2003, Jyvaskyla- Finlandiya.
 39. “Mehmet Akif’te Cehalet ve Tembelliğin Dinî Zihniyet İle İlişkisi”, Muhammet İkbal ve Mehmet Akif konulu bilimsel toplantı, 3 Kasım 2001, Ankara.
 40. Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslar arası Sempozyumu, Düzenleme Kurulu üyesi, 28-30 Mart 2001, İstanbul.
 41. Dinin Anlaşılması konulu bilimsel toplantı, 04 Mayıs 2000, Sofya, Bulgaristan.
 42. Üçüncü 1000’e Girerken İslâm Sempozyumu, 28-30 Nisan 2000, Ankara – Düzenleme Kurulu Üyesi.
 43. Üçüncü 1000’e Girerken Türkiye Sempozyumu, 24-25 Nisan 1999, Ankara – Düzenleme Kurulu Üyesi.
 44. “Gökalp’in İslam Dünyasına Bakışı”, İkibinli Yıllara Girerken Ziya Gökalp Paneli, 24 Ekim 1999, TDK Salonu, Ankara.
 45. “Yahya Kemal’de Din-Kültür İlişkisi”, Ölümünün 40. Yılı Münasebetiyle Türk Kimliği ve Yahya Kemal Sempozyumu, 4 Kasım 1998, Gazi Üniversitesi Konser Salonu, Ankara.
 46. “Din Öğretimini Temellendirme Problemi”, Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 4-6 Aralık 1998, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İzmir.
 47. İslam ve Demokrasi Sempozyumu, 24-26 Nisan 1998, Ankara- Düzenleme Kurulu Üyesi.
 48. Türk Dünyasının Dinî Meseleleri Sempozyumu, 28-30 Nisan 1997, Ankara – Düzenleme Kurulu Üyesi.
 49. Hicret ve Hz.Muhammed’in Hayatından Davranış Modelleri konulu bilimsel toplantı, 08.05. 1997, Üsküp-Makedonya.
 50. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, 4-6 Eylül 1991, Elmalı-Antalya.