Menü Kapat

Kitaplar

YAZARI OLDUĞU KİTAPLAR

 1. Ahlak Felsefesi (Etik), Ankara: Nobel Yayınevi, 2022, 288 s.
 2. Ahlakın Dini Temeli, Ankara: TDV Yayını, 1992 (1.baskı); 2016 (8.baskı). (Satış yerini öğrenmek için tıklayınız.)
 3. Ayet ve Hadislerin Işığında İnsan ve Ahlâk, Ankara: TDV Yayını, 1995 (1.baskı); 2015 (8.baskı).
 4. Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, 2002 (1.baskı); İstanbul: Ötüken Yayını, 2004 (2. baskı).
 5. Dini Anlamak Üzerine, İstanbul: Ötüken Yayını, 2004
 6. Türkiye Aleviliği: Sosyo-Kültürel Dinsel Yapı Çözümlemesi,[Şahin Gürsoy ile birlikte], Ankara: Nobel Yayını, 2009.
 7. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı – 6. Sınıf, Ankara, Gizem yayıncılık, 2011.
 8. Din ve Kültür İlişkisi Üzerine, İstanbul: Ötüken Yayını, Mart 2015.

EDİTÖRÜ OLDUĞU KİTAPLAR

 1. Hz. Peygamber’in Hayatından Davranış Modelleri, Ankara: TDV Yayını, 1998 (1. baskı); 2008 (14.baskı).
 2. Prof. Necati Öner Armağanı, [S. H. Bolay ile birlikte] Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt XL, Ankara 1999.
 3. Hazreti Muhammed’i Anlamak, [Ş.Fetahu, R. Şabani, vd. ile birlikte], Ankara: TDV Yayını, 1999.
 4. Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağanı [K. Sarıkavak ve N. Gökalp ile birlikte], Ankara: Gazi Kitabevi, 2005.
 5. Din ve Ahlak Felsefesi, Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayını, 2006
 6. Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü- Atatürk Dönemi (1920-1938), [Osman Horata ve diğerleri ile birlikte], c. I, II, III, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 2009, 1440 s.
 7. Okulda Din Eğitimi ve Öğretimi [Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Durum Değerlendirmesi] Çalıştayı, Ankara: Ankara Merkez İHL Öğrencileri ve Mezunları Vakfı Yayını, 2010.
 8. Din Felsefesi, Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayını, 2013
 9. Din Felsefesi El Kitabı [M. S. Reçber ile birlikte), Ankara: Grafiker Yayınları, Ocak 2014.
 10. Çağdaş Türk Düşüncesinin İnşası Yolunda Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağanı, Ankara, TKAE Yayını, 2015.

OSMANLI TÜRKÇESİNDEN SADELEŞTİRMELER

 1. İslâm Ahlâkının Esasları (Babanzade Ahmet Naim’den sadeleştirme), Ankara: TDV Yayını, 1995.
 2. İslâm Düşüncesinin Problemlerine Giriş (M. Hamdi Yazır’dan sadeleştirme), Ankara: TDV yayını, 1996, 1. Baskı; 2005, 2. baskı.
 3. İslam Ahlakının Esasları (Ahlak Klasikleri-I), Ahmed Naim’den notlar ilaveli sadeleştirme, Ankara: TDV Yayını, 2010.