Menü Kapat

Konferanslar

KONFERANSLAR

 1. “Din – Kültür İlişkisi”, 01 Nisan 2017, Türk Ocakları Genel Merkezi, Ankara.
 2. “Kültürle İlişkisi Bağlamında Dini Anlamak Üzerine”, 10 Nisan 2016, DİTİB Merkezi, Köln.
 3. “Modern Dünyada Dini Anlamak”, 18 Nisan 2016, Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Konferans Salonu, Elazığ.
 4. “Ahlak Meselesi Üzerine”, 29 Kasım 2014, Ankara: Diyanet Emeklileri Derneği.
 5. “Din ve Kültür İlişkisi”, 21 Nisan 2014, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, Malatya.
 6. “Ahlak ve Medeniyet İlişkisi”, 20 Mart 2013, Mardin Artuklu Üniversitesi.
 7. “Din ve Kültür İlişkisi”, 24 Nisan 2013, Gönüllerde Birlik Vakfı, Ankara.
 8. “Ahlak Meselesi”, 29 Aralık 2012, Genç Akademisyenler Derneği, Ankara.
 9. “Ahlak Meselemiz Üzerine”, 02 Haziran 2012, Gönüllerde Birlik Vakfı, Ankara.
 10. “Vahiy Anlayışı Üzerine”, 26 Kasım 2011, Türkiye Dinler Tarihi Derneği, Sıhhiye – Ankara.
 11. “Sosyal Sorunlar Karşısında Mehmet Akif”, 06 Ocak 2012, İnfak Vakfı, Ulus/ Ankara.
 12. “Fetih Felsefesi”, 05 Ocak 2011, Server Vakfı, Ankara.
 13. “Din ve Felsefe İlişkisi”, 23 Nisan 2010, Vrije Universiteit, Amsterdam.
 14. “Din, Akıl ve Ahlak İlişkisi”, 27 Nisan 2010, Vrije Universiteit, Amsterdam.
 15. “Hz. Muhammed’i Anlamak”, 19 Nisan 2008, Rotterdam.
 16. “Dini Anlamak Üzerine”, 27. 05. 06, Türk Ocağı, Sivas.
 17. “Kutlu Doğum”, 22. 04. 2006 Bağcılar/İstanbul.
 18. “Küreselleşmenin Kıskacında Milli Devlet ve Din”, 19 Mart, 2005, Boyabat/Sinop.
 19. “Ahlak felsefesi”, 30 Nisan 2005, Green Park Hotel, Taksim/İstanbul.
 20. “Küreselleşme ve Dini Çoğulculuk”, 11.05.05, İlahiyat Fakültesi, Sivas.
 21. “Modern Hayat ve Din”, 26.05.05, Batlamalılar Kültür Merkezi, Bağcılar/İstanbul.
 22. “Modern Batı Düşüncesinde Vahiy”, 28.05.2010, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul.
 23. “Din, Kültür ve Çağdaşlık”, 03 Mayıs 2004, Ödemiş- İzmir.
 24. “Hz. Peygamberin Örnekliğini Anlamak Üzerine”, 07 Mayıs 2003, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
 25. “Batı Düşüncesinde Vahiy Anlayışı”, 24 Mayıs 2003, Pınar Kitabevi, Ankara.
 26. “Kutlu Doğum”, 28 Nisan 1998, Bahçesaray-Kırım.
 27. “Kutlu Doğum”, 18 Nisan 1996, Lefkoşa-Kıbrıs.
 28. “İnsan ve Ahlak”, 11. 05. 1996, Sogev-Ankara.
 29. “Din, Kitap ve İnsan”, 29 Aralık 1996, Leverkusen-Almanya.
 30. “Sevgi Peygamberi Hz. Muhammed”, 01 Eylül 1993, Kastamonu.
 31. “Günümüz Dünyasında İslamın Geleceği”, 20 Mart 1992, Kocatepe-Ankara.
 32. “İslam Ahlakı ve Peygamberimizin Hayatından Örnekler”, 12 Eylül 1992, Zonguldak.
 33. “Günümüz Dünyasında İslamın Geleceği ve Türkiye”, 22. 09. 1991, Şanlıurfa.