Menü Kapat

Projeler

YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER 

  1. Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Projesi (Prof. Dr. O. Horata ve Diğerleri ile Birlikte) AKMB 2008 – 2013
  2. Din İçerikli Yayınların Taranması Projesi, 2004, [T.D.V Diyanet Araştırma Merkezi]
  3. İslam Dünyasında Dini Hayat Araştırma Projesi, 2003-2004, [T.D.V Diyanet Araştırma Merkezi]
  4. 2000’li Yılların Türkiye’sinde Din Öğretimi Projesi, 2000-2003, [Din Öğretimi Genel Müdürlüğü]
  5. Türk Toplum ve Topluluklarında Din Araştırmaları Projesi, 1998-99, [T.D.V]