Menü Kapat

Tezler

YÖNETİMİNDE TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

Yüksek Lisans Tezleri

 1. Rençber, M., “Farabi’de Vahiy Anlayışı”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.
 2. Erdem, E., “Gazzali ve R. Swinburne’da Tanrı – Zaman İlişkisi”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
 3. Saruhan N., W. P. Alston’da Dinî Tecrübe ve Tanrı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
 4. Bor, İ., Gazzali ve R. Swinburne’da Tanrı’nın İlim Sıfatı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
 5. Yavuz, Z., Wittgenstein’da Dil Oyunları ve Dinî İnanç, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
 6. Gadirova, R., “Gazzali ve İbn-i Rüşd’ün Tehafütlerinde Allah’ın Sıfatları Meselesi”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
 7. Tan, N., P. Tillich’de Vahiy ve İman, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
 8. Özgökmen, F., İbn Arabi’de Dinî tecrübe, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
 9. Yıldırım, H., “Süreç Teizminde Tanrı Anlayışı”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
 10. Kuş, S., Kant Felsefesinde Tanrı Anlayışı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
 11. Ünal, A., Rudolf Bultmann’da Vahiy ve Mitoloji, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
 12. Deniz, O., Calvin’de Vahiy ve İman Anlayışı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
 13. Babataev, A., “SSCB Dönemi Kırgızistan’da Ortaöğretim Ders Kitaplarında Yer Alan Dini Terimlerin Değerlendirilmesi”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
 14. Akgün, T., Karl Jaspers’de Vahiy ve İman Anlayışı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
 15. Aysu, İ., Tehafütlerde Mucize Problemi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
 16. Kalkan, Y., “Big Bang Teorisinin Teistik Deliller Açısından Değeri”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
 17. Ata Az, M., “Kudret Sıfatı Bağlamında Taş Paradoksu”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 18. Turdubayır, A., “Gazali’nin Ahlak Anlayışı”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 19. Pay, M., “Kozmolojik Delil ve Richard Swinburne”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 20. Nazarov, A., “Kırgızistan’da Tengircilik Anlayışının Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi, 2007.
 21. Sema Gökşin, “Ahlâk Felsefesinde İlahi Buyruk Teorisi”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 22. Hilal Kuzucu, “Hacı Bektaş Veli’de Din Felsefesi”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 23. Emine Göçer, “Biyoetik Aç ıdan İnsan Doğası”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 24. Ahmet Erkan, “William A. Demski’nin Akıllı Tasarım Kanıtı”, 2012.
 25. Nesim Aslantatar, John Duns Scotus’ta Tanrı ve Ahlak İlişkisi, Ekim 2015.
 26. Aysel Tan, Mevlana’da Dinî Tecrübe, Nisan 2017.

Doktora Tezleri

 1. Uslu, F., “İmanı Temellendirme Sorunu”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
 2. Arıcan, K., “Spinoza’da Tanrı Anlayışı”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
 3. Çevik, M., “David Hume’da Din ve Tanrı Anlayışı”, Ankara Üniversitesi, 2003.
 4. Erdem, E., “İlahi Ezelilik ve Yaratma Sorunu”, Ankara Üniversitesi, 2006.
 5. Yavuz, Z., “İlahi Önbilgi ve İnsan Hürriyeti”, Ankara Üniversitesi, 2006.
 6. Necmettin Tan, “Kant’ta İman ve Bilgi Anlayışı”, Ankara Üniversitesi, 2008.
 7. Hüsamettin Yıldırım, “İlahî Hürriyet Problemi”, Ankara Üniversitesi, 2008.
 8. Babataev, A., “R. Swinburne’de Tanrı’nın Varlığını Kanıtlama Sorunu”, Ankara Üniversitesi , 2009.
 9. Haydar Dölek, “Tehafüt Geleneğinde Ölümsüzlük Problemi”, Ankara Üniversitesi, 2009.
 10. Tuncay Akgün, “Gazali ve İbn Rüşd’e Göre Yaratma”, 2011.
 11. Ali Ebrahimzadeh, “İbn Sina’da Sıddîkîn Kanıtı: Din Felsefesi Açısından Bir Değerlendirme”, 2012.
 12. Mehmet Ata AZ, İlahi Basitlik Bağlamında Tanrı’nın Bilinebilirliği: İbn Sina ve Thomas Aquinas Örneği, 2013.
 13. Metin Pay, “Teleolojik Kanıt Bağlamında Akıllı Tasarım Kuramı”, 2014.